Sağlık Bakanlığı Sürekli İşçi Alımı İçin İşkur Başvuru Ekranı Açıldı

Sağlık Bakanlığı Sürekli İşçi Alımı İçin İşkur Başvuru Ekranı Açıldı

11 Bin 317 İşçi Alımı Yapılacak Kadrolar Belli Oldu.

Amasya İli İçin Belirlenen Kadro Sayısı 101.

11.317 SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
1. 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri
uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 11.317 sürekli işçi alımı
yapılacaktır.
2. Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilir.
3. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden
28/11/2022 – 02/12/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.
4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde
karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde
kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından
alınacaktır.
5. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe
başvuru yapacaktır.
6. Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

  • 261 Sürekli İşçi – Bilgisayar Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı,
  • 154 Sürekli İşçi – Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı,
  • 275 Sürekli İşçi – Elektrikçi ( Genel ),
  • 3559 Sürekli İşçi – Koruma ve Güvenlik Hizmetleri ( Güvenlik Görevlisi ),
  • 604 Sürekli İşçi – Hasta Karşılama Yönlendirme Görevlisi,
  • 284 Sürekli İşçi – Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,
  • 188 Sürekli İşçi – İnşaat Boyacısı / Boyacı,
  • 791 Sürekli İşçi – Klinik Destek Elemanı,
  • 121 Sürekli İşçi – Marangoz,
  • 5080 Sürekli İşçi – Temizlik Hizmetleri ( Temizlik Görevlisi 

Sürekli İşçi Alımı Başvuru Şartları

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

4. 18 yaşını tamamlamış olmak. 5. İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Mart 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

7. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

8. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

9. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

10. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir