Milyon Liralık Projeler Desteklenecek

Milyon Liralık Projeler Desteklenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi programı ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi programları yürürlüğe girdi.Program kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler ile Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birliklerinin ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılması gereken hususları içeriyor.

Tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi programı kapsamında başvurular; Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım, Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına ilişkin yatırımlar, Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar ve Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar şeklinde 5 başlıkta alınacak.

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım başvuruları; Tıbbi ve aromatik bitkiler, Bitkisel ürünler, Hayvansal ürünler ve Çelik silo ve soğuk hava deposu alanlarında olabilecek.

Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar ise; Modern Seralar, Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik tesislerin yapımı, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik tesislerin yapımı, Kanatlı Hindi ve Kaz yetiştiriciliği için yeni yatırımların yapılması, Kültür mantarı üretimine yönelik yeni tesislerin yapımı, Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimhaneleri ve Kanatlı kesimhaneleri alanlarında olacak.

Bu kapsamda; Yeni tesis başvurularında 7 milyon TL, tamamlama yatırımlarında 5 milyon TL, kapasite artırımı, teknolojik yenileme ve modernizasyon projelerinde 4 milyon TL hibeye esas proje tutarı olarak kabul edilecek. Proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Diğer yüzde 50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin edecek. Başvuruların belirtilen tutarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahipleri tarafından ayni katkı olarak karşılanacak. Hibeye esas proje tutarı 1 Milyon 1 TL’nin altında olan projeler değerlendirmeye alınmayacak. Başvurular 9 Aralık 2022 ila 10 Şubat 2023 saat 23:59 arasında kabul edilecek.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir